Gia hạn thẻ tạm trú

Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú

Theo quy định là thẻ tạm trú cho người nước ngoài thay thế cho thị thực trong thời hạn hiệu lực của thẻ. Trong trường hợp bất khả kháng thì thẻ tạm trú mới được gia hạn và khi đó đảm bảo việc cư trú cho người nước …

Thẻ tạm trú không giấy phép lao động

Như chúng ta biết, thẻ tạm trú phần lớn cấp cho người nước ngoài đã giấy phép lao động, nghĩa là họ vào Việt Nam để làm việc, công tác hợp pháp. Cũng theo luật quy định, một số đối tượng được miễn giấy phép lao động như …