Cấp mới thẻ tạm trú

Cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài là trường hợp người nước ngoài chưa có thẻ tạm trú và đây là lần đầu tiên xin cấp thẻ tạm trú. Chỉ cần có công ty bảo lãnh là chúng tôi có thể xin thẻ tạm trú cho …

Thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện

Mặc dù đối tượng trưởng văn phòng đại diện nằm trong danh sách được cấp thẻ tạm trú, tuy nhiên có đôi khi cũng gặp không ít khó khăn vì luật chưa nêu cụ thể, tùy theo suy nghĩ của người duyệt, người tiếp nhận hồ sơ. Thẻ …

Làm thẻ tạm trú với hộ chiếu

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài (TTT) có thể nói là cách tốt nhất so với tất cả các loại giấy tờ nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh khác ở Việt Nam. Theo luật xuất nhập cảnh hiện nay, thì thời hạn của thẻ tạm trú có …