DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GẠCH NGÓI PHƯỚC THANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GẠCH NGÓI PHƯỚC THANH
Phuoc Thanh Brick Private Enterprise
Thửa đất 19, 149, 150, 151 Tờ bản đồ số 04, Khu phố Cây Da, PhườngThạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Plots No. 19, 149, 150, 151, Map No. 04, Cay Da Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
NGUYỄN THỊ NGA
3700211379
3700211379 – ngày cấp: 19/09/1998

Send Message to listing owner

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GẠCH NGÓI PHƯỚC THANH