Bình Dương

PHUOC THANH PRODUCTION SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
Thửa đất 19, 149, 150, 151 Tờ bản đồ số 04, Khu phố Cây Da, PhườngThạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Plots No. 19, 149, 150, 151, Map No. 04, Cay Da Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Nguyễn Thị Nga
3700211379 (27/07/1993)
3700211379
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GẠCH NGÓI PHƯỚC THANH
Phuoc Thanh Brick Private Enterprise
Thửa đất 19, 149, 150, 151 Tờ bản đồ số 04, Khu phố Cây Da, PhườngThạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Plots No. 19, 149, 150, 151, Map No. 04, Cay Da Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
NGUYỄN THỊ NGA
3700211379
3700211379 – ngày cấp: 19/09/1998
TIN HOANG NAM ONE MEMBER COMPANY LIMITED
TIN HOANG NAM CO., LTD
Số 41F/1, đường 22/12, khu phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
41F/1, Street 22/12, Quarter 1A, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
HOÀNG TRỌNG CƯỜM
3702411895 (10/11/2015)
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
4659 (Chính)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
( trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại )
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
3702411895 (10/11/2015)
VINA WASHIN ALUMINUM CO., LTD
VWA
Lô C_8M_CN, Đường DE6A, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Lot C_8M_CN, Street DE6A, My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam
MASUDA JOJI
3702212265 (27/08/2013)
(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
2591 (Chính)
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết: Rèn, dập, ép và cán kim loại
3702212265 (27/08/2013)