Bà Rịa – Vũng Tàu

Marine Transport & Diving Mission Joint Venture Vietsovpetro Enterprise
Số 71 đường 30/4, phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu
71, Street 30/4, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province
Trần Ngọc Lý
3500102414-005 (02/06/1983)
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
3500102414-005 (02/06/1983)