CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐẠI NAM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐẠI NAM
Phuong Dai Nam Consultant Design Investment and Construction Co.,ltd
PDN COMPANY
Số 95 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
95 Dien Bien Phu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Nguyễn Bá Phi Hồng
0303196425 (25/02/2004)
0303196425 (25/02/2004)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐẠI NAM