CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC THANH

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC THANH
PHUOC THANH PRODUCTION SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
Thửa đất 19, 149, 150, 151 Tờ bản đồ số 04, Khu phố Cây Da, PhườngThạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Plots No. 19, 149, 150, 151, Map No. 04, Cay Da Quarter, Thanh Phuoc Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Nguyễn Thị Nga
3700211379 (27/07/1993)
3700211379

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC THANH