CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN HOÀNG NAM – 3702411895

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN HOÀNG NAM – 3702411895
TIN HOANG NAM ONE MEMBER COMPANY LIMITED
TIN HOANG NAM CO., LTD
Số 41F/1, đường 22/12, khu phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
41F/1, Street 22/12, Quarter 1A, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
HOÀNG TRỌNG CƯỜM
3702411895 (10/11/2015)
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
4659 (Chính)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
( trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại )
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
3702411895 (10/11/2015)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN HOÀNG NAM – 3702411895