CÔNG TY TNHH GLOBAL READY

CÔNG TY TNHH GLOBAL READY
GLOBAL READY LIMITED LIABILITY COMPANY
GLOBAL READY
9/14 Nguyễn Quý Yêm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9/14 Nguyen Quy Yem, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
TRẦN ANTHONY
0314029105 (23/09/2016)
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6201
Lập trình máy vi tính
chi tiết: dịch vụ lập trình
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
chi tiết: dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phân tích hệ thống; dịch vụ thiết kế hệ thống
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
chi tiết: dịch vụ bảo dưỡng hệ thống
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
chi tiết: dịch vụ xử lý dữ liệu (doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên cơ sở sử dụng mạng viễn thông hoặc internet)
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
chi tiết: Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: các dịch vụdạy kèm (gia sư); dạy ngoại ngữ (tiếng anh) và dạy kỹ năng đàm thoại
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
chi tiết: tư vấn du học; tư vấn giáo dục
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán).
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
chi tiết: Nghiên cứu thị trường
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế website
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4782
Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
chi tiết: Nhà hàng
5820 (Chính)
Xuất bản phần mềm
chi tiết: Sản xuất phần mềm. dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống
0314029105 (23/09/2016)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH GLOBAL READY