CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SƯ TỬ BIỂN – 0305568206

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SƯ TỬ BIỂN – 0305568206
SU TU BIEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
SU TU BIEN JSC
Số 96 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
96 Thach Thi Thanh Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
NÔNG TÚ QUYÊN
0305568206 – 15/03/2008
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2396
Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Cắt, tạo dáng và hoàn thiện sản phẩm đá trong xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất cát từ đá mi (không hoạt động tại trụ sở).
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị ngành xây dựng
4663 (Chính)
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: bán buôn vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi. Bán buôn gạch không nung
0305568206 – 15/03/2008

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SƯ TỬ BIỂN – 0305568206