CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG-KỸ THUẬT BIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG-KỸ THUẬT BIỂN
PORTCOAST CONSULTANT CORPORATION
PORTCOAST CORP
92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
92 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
TRẦN TẤN PHÚC
0303592115 (23/12/2004)
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: – Khảo sát và tư vấn công trình cảng- kỹ thuật biển; công trình thủy công trong xưởng đóng tàu. Khảo sát mạng lưới giao thông vận tải thủy. Khảo sát và tư vấn các hạng mục hạ tầng cơ sở liên quan đến các công trình cảng-kỹ thuật biển, công trình thủy công trong xưởng đóng tàu. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định các công trình chuyên ngành. Xây dựng thực nghiệm các công trình giao thông vận tải. Thiết kế các công trình giao thông (cảng, đường thủy). Thiết kế các công trình thủy. Thiết kế các công trình thủy lợi (đập, đường hầm, cống, kênh tưới, công trình bảo vệ bờ sông). Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Lập báo cáo đầu tư. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp. Lập quy hoạch các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp. Đo đạc bản đồ. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội – ngoại thất công trình. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế cấp thoát nước công trình. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dịch vụ tư vấn hàng hải. – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cảng biển. – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cảng, đường thủy. – Thiết kế kết cấu công trình cảng, đường thủy. – Thiết kế kết cấu công trình đường bộ – Giám sát công tác lắp đặt hệ thống điện công trình công nghiệp – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cảng, nạo vét – Khảo sát địa hình công trình xây dựng – Khảo sát địa chất công trình xây dựng – Khảo sát địa chất thủy văn – Giám sát công tác khảo sát địa hình công trình giao thông cảng, đường thủy – Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cảng, đường thủy – Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp – Lập dự án đầu tư xây dựng công trình – Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – Lập dự toán, tổng dự toán công trình; thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình. – Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình cảng, đường thủy – Thẩm tra thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp – Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp – Thẩm tra thiết kế cấp thoát nước công trình – Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình đường bộ
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
– chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
0303592115 (23/12/2004)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG-KỸ THUẬT BIỂN