CÔNG TY CỔ PHẦN TA RA – 0303534963

CÔNG TY CỔ PHẦN TA RA – 0303534963
TARA JOINT STOCK COMPANY
Tầng 3, Cao ốc HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3rd Floor, HDTC Building, 36 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
TRẦN VĂN RẠNG
0303534963 (21/10/2004)
4652 (Chính)
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán hàng điện tử
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng điện gia dụng, điện lạnh
2750
Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: Sản xuất hàng điện gia dụng (không hoạt động tại trụ sở)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh.
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành sản phẩm điện tử – điện lạnh (không hoạt động tại trụ sở)
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất hàng điện tử – điện lạnh (không hoạt động tại trụ sở)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng
3314
Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành sản phẩm điện gia dụng (không hoạt động tại trụ sở)
0303534963 (21/10/2004)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN TA RA – 0303534963