CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM
VIETNAM INVESTMENT CONSTRUCTION AND SERVICE CORPORATION
VICS CORP
130/3 Đường số 11, Khu phố 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
130/3, Street No. 11, Quarter 9, Truong Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
PHẠM VĂN PHÚC
0304509127
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình điện – dầu khí.
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng. San lấp mặt bằng.
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu. Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa. (trừ khí hóa dầu mỏ hóa lỏng LPG, GAS và dầu nhớt cặn tại trụ sở).
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).
4653
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Mua bán máy móc – thiết bị phục vụ cho ngành nông nghiệp.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành công – nông nghiệp và ngành xây dựng – giao thông – dầu khí, trang thiết bị y tế, thiết bị điều khiển tự động.
6619 (Chính)
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn về quản lý kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường. Dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế.
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Môi giới thương mại.
0304509127

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM