Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Đối tượng được cấp thẻ tạm trú

Theo quy định thì Thẻ tạm trú cho người nước ngoài được cấp cho các đối tượng sau đây: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 2. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công …

Lợi ích thẻ tạm trú đối với người nước ngoài

Theo Khoản 3 điều 15 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam, Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn của thẻ. Người nước ngoài tạm trú từ 1 năm …

Cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài là trường hợp người nước ngoài chưa có thẻ tạm trú và đây là lần đầu tiên xin cấp thẻ tạm trú. Chỉ cần có công ty bảo lãnh là chúng tôi có thể xin thẻ tạm trú cho …

Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú

Theo quy định là thẻ tạm trú cho người nước ngoài thay thế cho thị thực trong thời hạn hiệu lực của thẻ. Trong trường hợp bất khả kháng thì thẻ tạm trú mới được gia hạn và khi đó đảm bảo việc cư trú cho người nước …

Thẻ tạm trú không giấy phép lao động

Như chúng ta biết, thẻ tạm trú phần lớn cấp cho người nước ngoài đã giấy phép lao động, nghĩa là họ vào Việt Nam để làm việc, công tác hợp pháp. Cũng theo luật quy định, một số đối tượng được miễn giấy phép lao động như …

Thẻ tạm trú cho trưởng văn phòng đại diện

Mặc dù đối tượng trưởng văn phòng đại diện nằm trong danh sách được cấp thẻ tạm trú, tuy nhiên có đôi khi cũng gặp không ít khó khăn vì luật chưa nêu cụ thể, tùy theo suy nghĩ của người duyệt, người tiếp nhận hồ sơ. Thẻ …